ADR-utbildning

Transport av farligt gods

ADR-utbildning krävs för att få transportera farligt gods. För att få transportera farligt gods över 1000 riskpoäng krävs det att man minst har genomfört en ADR grundkurs. Under grundkursen går man igenom vilka regler som finns, vilka förebyggande åtgärder man bör utföra för att undvika olyckor samt vilka åtgärder som krävs om man skulle råka ut för en olycka.

När kursen är genomförd och man har ett godkänt resultat får man ett ADR-intyg som är giltigt i 5 år. Vill man förlänga intyget behöver man genomföra en repetitionskurs med godkänt resultat innan de 5 åren har gått, annars får man gå om grundkursen.

Datum för ADR-utbildningar finner du under Kursdatum.

Önskas andra datum för kursen? Kontakta oss så hjälper vi till med det.

linkopings-tungutbildning-logo-msb